Confianza Online

logo-confianzaQuè es?

Es tracta del logotip d'aquest sistema d'autoregulació, que podran exhibir en els seus espais web les empreses que formin part de CONFIANZA ONLINE com a distintiu de la seva adhesió. El Segell de CONFIANZA ONLINE es d'utilitat per a totes aquelles empreses adherides al “Codi Ètic de CONFIANZA ONLINE”. I també és decididament útil per als usuaris d'Internet i els nous mitjans electrònics, perquè els permetrà distingir a aquelles empreses que han assumit voluntàriament uns elevats nivells de compromís ètic i responsabilitat i mereixedores, per tant, d'una major confiança, d'aquelles altres empreses que no tenen el distintiu per no formar part d'aquest sistema d'autoregulació.

Al 2005 CONFIANZA ONLINE va integrar la seva imatge del Segell de CONFIANZA ONLINE amb la del Distintiu Públic de Confiança en Línia, degut a la seva concessió pel Govern el mes de juliol d'aquest any. Aquest Distintiu era concedit per l'Institut Nacional del Consum a aquells sistemes d'autoregulació que oferissin especials garanties de protecció als consumidors i usuaris en l'àmbit dels nous mitjans. Amb la recepció d'aquest Distintiu, CONFIANZA ONLINE es converteix en el primer organisme d'autoregulació públic-privada d'àmbit nacional mereixedor del mateix (B.O.E. de 25 de Octubre de 2005).

Al clicar sobre el Segell de Confiança, els usuaris tindran accés a una fitxa especifica de l'empresa que estigui lluint el Segell dintre de la pàgina web de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es) en la que es troba tota la informació legal i de contacte de l'entitat adherida al sistema. La fitxa especificarà els compromisos que la entitat assumeix al adherir-se a CONFIANZA ONLINE, i per últim, es permet la presentació de reclamacions online contra la mateixa.

A la pàgina web de CONFIANZA ONLINE es troba tota la informació relativa a aquest sistema d'autoregulació, especialment pel que fa a les normes ètiques plasmades en el Codi Ètic, al funcionament dels mecanismes extrajudicials de resolució de controvèrsies encarregats del control de la seva aplicació i al llistat de les empreses i entitats adherides a aquest sistema d'autoregulació.

Així mateix, les entitats adherides podran incloure el Segell de CONFIANZA ONLINE en altres elements de comunicació (cartellera, papereria, etc).

Avantatges que ofereix

Inserint el segell de CONFIANZA ONLINE en les seva pàgines web, les entitats adherides mostren al públic el seu compromís de complir amb les regles ètiques de conducta del Codi i de complir les resolucions del Jurat de la Publicitat i de la Junta Arbitral Nacional de Consum -segons procedeixi- en cas d'una eventual controvèrsia. La senzillesa pràctica d'aquesta idea, unida a l'important compromís que representa, configura la utilització del Segell de Confiança com una de les millors solucions per a recavar la necessària confiança dels consumidors en els nous mitjans.

No s'ha d'oblidar que l'autoregulació és voluntària: les entitats decideixen si es sotmeten als seus Codis, als procediments de resolució de controvèrsies i a les decisions que posin fi a aquestes.

No totes les entitats accepten vincular-se als sistemes d'autoregulació. Hi haurà entitats que decideixin realitzar les seves activitats en els nous mitjans assumint un compromís d'autoregulació que verifiqui el respecte dels drets dels consumidors i competidors, i també hi haurà entitats o oferents que, pel contrari, no vulguin assumir aquest compromís.

A més, el Segell de CONFIANZA ONLINE es decididament útil per als usuaris dels nous mitjans electrònics, perquè els permetrà distingir a les entitats que, a través de la seva adhesió a CONFIANZA ONLINE, han assumit voluntàriament uns elevats nivells de compromís ètic i responsabilitat i són mereixedores, per tant, d'una major confiança, de la resta d'entitats que no disposen del distintiu per no formar part d'aquest sistema d'autoregulació.

Com s'usa?

Les entitats que manifesten la seva adhesió a CONFIANZA ONLINE es comprometen a acatar i complir escrupolosament, i amb caràcter immediat, el contingut de les resolucions que el Jurat de la Publicitat o la Junta Arbitral Nacional de Consumo -segons procedeixi -, puguin emetre per a la resolució de les reclamacions que els hi siguin presentades en relació al incompliment del “Codi Ètic de CONFIANZA ONLINE”.

Per una altra part, les entitats adherides a CONFIANZA ONLINE tindran que informar de forma permanent, directa i de fàcil accés i per mitjans electrònics, sobre la seva adhesió a aquest Codi i el seu sistema d'autoregulació, facilitant la possibilitat de consultar-lo. Per a n'això, solament les entitats adherides hauran d'inserir en les seves pàgines web, en lloc visible, el Segell de CONFIANZA ONLINE.

Des de l'Associació et facilitarem l'accés a n'aquest segell i que el mateix figuri en les teves comunicacions digitals.

 

Códi ètic de Confianza Online

 

Boletín de noticias

Suscríbete a nuestro boletín de noticias para recibir nuestras noticias y ofertas.
He llegit i accepto les condicions generals
FacebookFacebook
GoogleplusGoogleplus

Entidad adherida a Confianza Online